10. CERRAHİ ARAŞTIRMA KONGRESİ

13 - 14 ARALIK 2019, MALATYAPARK OTEL- MALATYA

KONGREYE DAVET

Sayın meslektaşım,

Türk Cerrahi Derneğ'i (TCD) üyelerinin uzmanlık alanlarındaki haklarının korunması ve geliştirilmesi, mesleki gelişimlerine katkıda bulunulması, genel cerrahi alanında toplum yararının gözetilmesi ve topluma sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi amaçlarını gerçekleştirmek üzere çalışmaktadır. Bu bağlamda sürekli tıp eğitimi (STE] etkinlikleri başta kongreler olmak üzere en çok önem verdiğimiz çalışma alanımızdır. Bildiğiniz gibi derneğimizin sürekli yaptığı ulusal kongrelerden biri Cerrahi Araştırma Kongresi'dir.

Dünyada son yıllarda temel bilimler ile klinik bilimleri, tıp kökenli bilim insanları ile diğer alanlardaki bilim insanlarını, araştırmacı ile ürün üretimini birbirine yaklaştırmayı hedefleyen tarzdaki  araştırmalar ağırlık kazanmıştır. Tedavi hizmeti yürüten klinik birimler artık temel tıp birimleri ve bilimin diğer alanlarıyla daha çok ortak çalışmalar yaparak problemleri çözmeyi hedeflemektedir.

Türk Cerrahi Derneği tarafından 13-14 Aralık 2019 tarihleri arasında Malatyapark Otel de düzenlenecek olan 10. Cerrahi Araştırma Kongresi' ne, düzenleme kurulu adına sizleri davet etmekten büyük kıvanç duyarız.

Derneğimiz tarafından 2 yılda bir düzenlenen ve geleneksel hale gelen bu kongrede cerrahi alanındaki bilimsel gelişmeler multidisipliner bir bakış açısıyla konunun uzmanları ve araştırmacılar tarafından sunulacaktır. Kongremizde deneysel ve klinik araştırma projelerinin planlanması finansal kaynak sağlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili eğitim toplantıları ve kurslar düzenlenecektir. Bu çerçevede ülkemizde yapılan cerrahi araştırmaların ulusal ve uluslararası arenada daha fazla duyurulması ve çalışmaların artırılması hedeflenmektedir. Buna ek olarak kogremizde sunulan cerrahi alanında yapılan özgün klinik ve deneysel çalışmalar Türk Cerrahi Derneği tarafından ödüllendirilecektir.

Araştırmaya gönül vermiş deneyimli mesteklaşlarımızın yanında genç bilim insanlarını 10. Cerrahi Araştırma Kongresi ne bekliyoruz.

Saygılarımzla,

Prof. Dr. Tolga ŞAHİN  
Kongre Sekreteri  
Prof. Dr. Sezai YILMAZ
Kongre Başkanı
Prof. Dr. ​Seher DEMİRER​
Türk Cerrahi Derneği Başkanı
Copyrights © 2019 All Rights Reserved.